Bosnia(BA)English (United Kingdom)
Ispis
PDF

TPP Kosovo: Electrical refurbishment of Stacker/Reclaimer

 

Electrical refurbishment of Stacker/Reclaimer (I+II)

 

 

 

Tehnički opis

 

Ponuđeno riješenje podrazumjeva zamjenu postojeće opreme za mjerenje i upravljanje sa novom modernom opremom dobro poznatih proizvođača.

Automacija Stacker/Reclaimer-a će biti izvedena sa S7-300 SIEMENS PLC sistemom. SIEMENS procesor S7-300 tipa 317-2PN/DP će biti korišten kao procesni kontroler. Mjerni i upravljački signali ce se prikupljati distribuirano sa daljinskim U/I modulima tipa ET200M, i sa Profibus-om poslani procesnom kontroleru. Da bi se smanjilo ožičenje distribuirane I/O stanice ce biti instalirane u svaki ormar i svo ožičenje ce biti urađeno I/O modulima instaliranim lokalno u ormaru. Također svi pametni uređaji tipa pretvarača frekvencije, mjerača energije, enkoderi itd. će biti instalirani sa Profibus komunikacijskim karticama i integrisani u sistem pomoću Profibus-a.

U cilju veće pouzdanosti i manje osjetljivosti na greške u komunikaciji Profibus mreža će biti realizirana u obliku prstena sa optičkim kablovima gdje god kablo izlazi iz ormara.

Vizualizacija i kontrola postrojenja ce biti izvedena na industrijskom SIEMENS 19" rack PC računaru.

SIEMENS 19" rack PC će biti postavljen u kabinu operatora odakle je povezan sa procesnim kontrolerom preko industrijskog Ethernet-a i optičkog kabla.

Redudantna dostava energije je takođe postavljena za procesni kontroler.

Operatorska stanica ce biti postavljena u kabinu sa 19" rack PC, zajedno sa UPS sistemom napajanja i primjerenom ventilacijom. Operatorska stanica ce se koristiti za nadzor nad mašinom, dok ce za kontrolu mašine biti korištene komande instalirane na panel sa dugmadima i džojsticima.

Inžinjerska stanica zajedno sa svim SIMATIC software-om ce biti dostavljena, u obliku industrijskog terenskog laptopa, koji ce biti koristen u svrhu poboljšavanja projekta, održavanja i dijagnostike kvarova.

Software za vizualizaciju i kontrolu procesa je urađen sa SIEMENS procesnim software-om Step-7 i WinCC v7.0. Prednosti koje ovaj software nudi su jednostavno programiranje koristenjem pred-napravljenih software-skih blokova i lagan način vizualizacije procesa koristeci pred-napravljene objekte. Također ovaj software nudi mogućnost programiranja kompleksnih sekvenci kao i veoma detaljne informacije o svakoj sistemskoj komponenti i sistemu kao cjelini.

 

 

Picture1


project_gallery

 

BEFOREREALIZATIONAFTER
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image
Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image